Въздушен транспорт

Въздушен транспорт

„Глоуб Карго“ ООД работи в тясно сътрудничество с всички големи авиокомпании и има изградени стабилни връзки с техни ключови служители, което дава възможност за договаряне на добри цени.

Въздушният превоз на товари е една отлична възможност за транспортиране на по-спешни пратки или по-леки товари.

Ние обслужваме всички основни дестинации, най-популярната е Китай.

Нашите услуги по въздушен превоз на товари включват:
Доставка от летище до летище
Доставка от врата до врата
Опасни товари
Митнически формалности
Изготвяне на необходимата документация
Застраховка