Морски транспорт


            
Между другото… на устройството Ви няма инсталирани технически, готически и черковно-славянски шрифтове…                   
               
               


Морски транспорт

„Глоуб Карго“ предлага превоз по море на товари както по внос, така и по износ.

Нашите връзки с различни транспортни линии и оператори като независим спедитор ни дават възможност да преговаряме с корабните компании и да получим най-добрите цени и възможности за превоз на пратки по целия свят.

Ние обслужваме дестинации в цял свят. Най-популярната е Китай.

Услугите, касаещи морския транспорт, включват:

  • Цели контейнери
  • Групажни пратки
  • Конвенционални товари
  • Опасни товари
  • Митнически формалности
  • Изготвяне на необходимата документация
  • Застраховка